Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Cave In (Sink Hole) Được thừa nhận

22500 W Chicago Detroit, MI, 48239, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9681732

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

255 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

38926

Mô tả

Basin starting to sink, looks like DWSD is already aware of the issue.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Basin
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Sinkhole

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video