Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Tree Issue Được thừa nhận

8108 Northlawn St Detroit, MI, 48204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9763128

Danh mục:

Tree Issue

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

TREE ON CITY BERM THAT IS OVERGROW AND BROKEN IN THREE SPOTS HANGING OVER THIS RESIDENTS HOME. PLEASE SEE RESIDENT AT THIS LISTED ADDRESS

cũng đã hỏi...
Hỏi. If exact address is unknown, please provide the nearest address to the problem.
Đáp. 8108 NORTHLAWN
Hỏi. What is the nature of the problem?
Đáp. Standing Dead Tree
Hỏi. Is access to a sidewalk, street, driveway or property blocked?
Đáp. No
Hỏi. Where is the tree located?
Đáp. Berm (area between sidewalk and street)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video