Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Blocked Basin Street Được thừa nhận

8620 Elmira St Detroit, MI, 48204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9814314

Danh mục:

Investigate Blocked Basin Street

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

40534

Mô tả

My Basement is flooding everyday all day and my neighbor told me her basement is flooding also. It smells like a sewer in my house.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this Basin/Drain in the front, rear, or side of the property?
Đáp. Unknown
Hỏi. Has the basin been cleared from debris on top?
Đáp. Unknown
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. Elmira
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the blocked basin between?
Đáp. Plymouth & Ohio
Hỏi. Additional Information
Đáp. Been Calling No Response.

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video