Sidewalk and/or Curb Đã lưu trữ

15 Bardon St Madison NJ 07940, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9814331

Submitted To:

Borough of Madison

Danh mục:

Sidewalk and/or Curb

Đã xem:

107 lần

Vùng lân cận:

Madison

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Please fix curb edge stone when paving Bardon Street next week.

cũng đã hỏi...
Hỏi. If this is a time-sensitive situation, such as an imminent pedestrian safety issue, please contact Madison Police Department at 973-593-3000. Please select your non-emergency issue(s):
Đáp. Damaged Curb
Hỏi. Please describe your issue(s), including location:
Đáp. Please fix curb edge stone when paving Bardon Street next week. Curb is in front of 15 Bardon .

Vấn đề Lân cận

4 Bình luận

  • Madison, NJ (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Michael Pellessier (Chính thức đã xác nhận)

  • Michael Pellessier (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Department of Public Works (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.