Street Pavement Condition Đã lưu trữ

125 Intervale Rd Burlington, VT 05401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9826814

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Street Pavement Condition

Đã xem:

11 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Bản sao của:

9825964

Mô tả

The potholes on Intervale Rd are beyond potholes at this point, I think I've shaved a year off my car's life by driving up and down that road 10 times in the past week. Just got this car this year and would like it to last; can something be done to fill these holes in?


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.