Missed Yard Waste Đã lưu trữ

4030 Welmont Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9896181

Danh mục:

Missed Yard Waste

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

355104

Mô tả

I have containerized yard waste that was not picked up on may 11th.I have a lot due to the storm on may 4th.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left?
Đáp. NO
Hỏi. Please describe the container.
Đáp. regular sized trash cans
Hỏi. Was the yard waste clear of all obstructions?
Đáp. Yes
Hỏi. Was the waste placed curbside by 7am?
Đáp. YES
Hỏi. Were there any unusual items placed out for collection?
Đáp. no

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.