Junk, Rubbish and Refuse Đã lưu trữ

804 N Jefferson Ave Mason City, IA 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9932178

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Junk, Rubbish and Refuse

Đã xem:

64 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Junk everywhere. Overflowing outside of the fence. Trailer of tires parked in the same spot for weeks on end. Cars parked on the street that do not move. Junk on the city boulevard.

Run-down property. Attracts all sorts of wild animals.
Another blighted property.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on private property?
Đáp. Yes

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.