Curbside Collection Đã lưu trữ

330 E Main St Chicopee 01020, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9952141

Submitted To:

City of Chicopee

Danh mục:

Curbside Collection

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

Chicopee

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

ET center

cũng đã hỏi...
Hỏi. What Type of Collection Issue?
Đáp. Trash
Hỏi. If possible, please provide a picture of the issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.