Junk, Rubbish and Refuse Đã lưu trữ

206 29th St Sw Mason City, IA, 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9988401

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Junk, Rubbish and Refuse

Đã xem:

150 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Eye sore of a property. Nonrunning vehicles in yard, trash and junk all around house and garage. Rodents have been spotted. Unsafe area for children or pets. Neighbors are

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on private property?
Đáp. Yes

Vấn đề Lân cận

9 Bình luậns

  • MsFunk (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng MsFunk (Người dùng đã đăng ký)

  • Reopened Một người dùng SeeClickFix nặc danh (Người dùng đã đăng ký)

  • MsFunk (Người dùng đã đăng ký)

  • Được thừa nhận Jim Sberal (Chính thức đã xác nhận)

  • Jim Sberal (Chính thức đã xác nhận)

  • MsFunk (Người dùng đã đăng ký)

  • Một người dùng SeeClickFix nặc danh (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Kyle Peterson (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.