Tungkol sa mga Pribadong Isyu

Nagsusumikap ang SeeClickFix na maging transparent o bukas sa publiko hanggang makakaya nito, subali't sa mga situwasyon na inaatasan ng batas, o sa mga isyu na inireport sa loob ng mga pribadong pag-aari, ang isyu at hindi ipinapakita sa publiko.

Sino ang Maaaring Tumingin sa Pribadong Isyu?

Ang pagtingin sa isang pribadong isyu ay limitado sa taong nagreport ng isyu at sa organisasyon na mayroong responsibilidad para pangasiwaan ang isyu.

Anong Puwedeng Asahan

Napagbigyang-alam na namin ang organisasyon na may hawak ng responsibilidad sa isyung ito, makapagbibigay sila ng mga update sa nagreport ng isyu sa pamamagitan ng pagkomento at pag-update ng isyu.

May mga Tanong?

Makipag-ugnayan sa amin: contact@seeclickfix.com