Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 216,050
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 7,007
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 79,275
 • La sheegay: 12
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,272
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 77,915
 • La sheegay: 1,795
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 10
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 33,735
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,005
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 31,825
 • La sheegay: 24
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 2,479
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 24,560
 • La sheegay: 23
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 554
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 18,655
 • La sheegay: 24
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 653
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 18,310
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 269
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 15,065
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 207
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 12,380
 • La sheegay: 253
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 13
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,700
 • La sheegay: 11
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 104
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,040
 • La sheegay: 202
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0