Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 355
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 9
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 85
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 70
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 65
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0