Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 34,660
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 494
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 22,730
 • La sheegay: 479
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 106
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,365
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 100
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,260
 • La sheegay: 24
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,180
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 21
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 890
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 585
 • La sheegay: 6
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 21
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 545
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 530
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 440
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 425
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 11
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 395
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 24
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0