Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 355
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 310
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 310
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 280
 • La sheegay: 7
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 270
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 260
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 245
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 235
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 225
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 210
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 185
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 180
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0