Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 1,085
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 415
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0