Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 24,950
 • La sheegay: 317
 • Codeeyey: 603
 • Faallooyinka: 790
 • Su'aalaha: 4
 • Jawaabaha: 14
 • Meelaha Madaniga: 5,700
 • La sheegay: 60
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 26
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 5,325
 • La sheegay: 90
 • Codeeyey: 18
 • Faallooyinka: 23
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,575
 • La sheegay: 32
 • Codeeyey: 16
 • Faallooyinka: 53
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,785
 • La sheegay: 34
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 11
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,420
 • La sheegay: 13
 • Codeeyey: 14
 • Faallooyinka: 28
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,280
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 91
 • Faallooyinka: 119
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,180
 • La sheegay: 17
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,170
 • La sheegay: 13
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 860
 • La sheegay: 15
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 695
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 11
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 485
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 29
 • Faallooyinka: 35
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0