Yêu cầu: trash

 • 3

  Bình chọn

  6500 Lebanon Ave Philadelphia, PA 19151, USA
  · Báo cáo bởi ryancaviglia · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 2

  Bình chọn

  6509 W Jefferson St Philadelphia, PA 19151, USA
  · Báo cáo bởi ryancaviglia · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 6443 Lebanon Ave Philadelphia, PA 19151, USA
  · Báo cáo bởi ryancaviglia · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

 • 7

  Bình chọn

  6443 Lebanon Ave Philadelphia, PA 19151, USA
  · Báo cáo bởi ryancaviglia · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: Philly 311
  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

 • 1351 Kimberly Dr Philadelphia, PA 19151, USA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Đã đóng Andrew - SeeClickFix Team (Người dùng đã đăng ký)

 • 922 N. 65th Street Philadelphia, Pennsylvania
 • 7

  Bình chọn

  6300-6302 N. Lansdowne Ave Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi mzK · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Jessie (Người dùng đã đăng ký)

 • 6213 Lansdowne Avenue Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Jessie (Khách)

  • Đã đóng Jessie (Khách)

 • 5

  Bình chọn

  7200 - 7500 Haverford Avenue Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 2

  Bình chọn

  645-647 N. 63rd Street (Triumph Building) 19151 Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Concerned transit rider · Gắn cờ Đã gắn cờ