Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 3,780
 • La sheegay: 27
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 51
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 905
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 11
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 155
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 155
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 140
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 130
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 120
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 95
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 90
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 80
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 70
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0