Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 80,295
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,071
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 30,390
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 408
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 26,525
 • La sheegay: 544
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 25,045
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 483
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 20,645
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,252
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 15,335
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 289
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,415
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 276
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,815
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 88
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,365
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 227
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 5,915
 • La sheegay: 95
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 23
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,920
 • La sheegay: 35
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 101
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,745
 • La sheegay: 117
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0