Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 7,200
 • La sheegay: 125
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 980
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 25
 • Faallooyinka: 38
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 165
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 125
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0