Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 21,290
 • La sheegay: 156
 • Codeeyey: 264
 • Faallooyinka: 557
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,495
 • La sheegay: 70
 • Codeeyey: 16
 • Faallooyinka: 91
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,245
 • La sheegay: 24
 • Codeeyey: 20
 • Faallooyinka: 34
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,730
 • La sheegay: 13
 • Codeeyey: 26
 • Faallooyinka: 46
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 630
 • La sheegay: 6
 • Codeeyey: 8
 • Faallooyinka: 12
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 60
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0