Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 14,320
 • La sheegay: 78
 • Codeeyey: 37
 • Faallooyinka: 213
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 13,310
 • La sheegay: 18
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 158
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,150
 • La sheegay: 6
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 39
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 545
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 470
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 450
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 435
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 18
 • Faallooyinka: 20
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 295
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 255
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 205
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 205
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 200
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0