Where can I find public fishing areas?

Tag-yada:  fishing

Fadlan gal si aad u soo dhigto jawaab.