Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 5,880
 • La sheegay: 63
 • Codeeyey: 26
 • Faallooyinka: 83
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 750
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 11
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 115
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0