Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 2,680
 • La sheegay: 32
 • Codeeyey: 92
 • Faallooyinka: 120
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 635
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 80
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 65
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0