Requests: sidewalk

 • 3

  Bình chọn

  827 Alter St Philadelphia, PA, 19147, USA
  • Pearlgrl (Người dùng đã đăng ký)

 • 6

  Bình chọn

  800 Alter Street Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi pearlgrl · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Xem tất cả 14 Bình luận
  • pearlgrl (Khách)

  • pearlgrl (Khách)

  • PSCA Neighborhood Ambassador Program (Khách)

  • pearlgrl (Khách)

 • 3

  Bình chọn

  1426 S. Juniper Street Philadelphia, Pennsylvania
 • 20

  Bình chọn

  1400-1408 S Broad St Philadelphia, PA 19147, USA
  · Báo cáo bởi iholland · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1400-1408 S Broad St Philadelphia, PA 19147, USA
  · Báo cáo bởi asteiger · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Guest (Khách)

  • Ian Holland (Khách)

  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

 • 4

  Bình chọn

  1141 East Passyunk Avenue Philadelphia, Pennsylvania
 • 1158 S. 8th Street Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Bill · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Beeg (Khách)

  • Melissa (Khách)

  • Juliana (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Franceach (Người dùng đã đăng ký)

 • 4

  Bình chọn

  1200 Peters Street Philadelphia, PA
 • 827 Wharton Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Elizabeth · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 5

  Bình chọn

  1207-1209 S. 7th St. Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ