Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 14,840
 • La sheegay: 152
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 182
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,865
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 38
 • Faallooyinka: 93
 • Su'aalaha: 2
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 3,180
 • La sheegay: 25
 • Codeeyey: 24
 • Faallooyinka: 66
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 1
 • Meelaha Madaniga: 1,935
 • La sheegay: 23
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 44
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 810
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 38
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 610
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 200
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 110
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 70
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0