Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 244,100
 • La sheegay: 1,993
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 6,266
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 212,780
 • La sheegay: 21
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 4,821
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 163,535
 • La sheegay: 78
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 4,992
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 3
 • Meelaha Madaniga: 127,420
 • La sheegay: 414
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 5,579
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 65,310
 • La sheegay: 867
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 43,075
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 478
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 38,280
 • La sheegay: 377
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 542
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 38,115
 • La sheegay: 75
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 413
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 22,905
 • La sheegay: 798
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 943
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 17,020
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 976
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 16,290
 • La sheegay: 7
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1,730
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 15,845
 • La sheegay: 73
 • Codeeyey: 17
 • Faallooyinka: 343
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0