Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 980
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 28
 • Faallooyinka: 70
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 500
 • La sheegay: 8
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 110
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0