Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 2,031,170
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 60,929
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 355,200
 • La sheegay: 8,308
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 22
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 116,150
 • La sheegay: 124
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,764
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 110,115
 • La sheegay: 13
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,223
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 52,420
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,451
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 3
 • Meelaha Madaniga: 48,945
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 512
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 48,525
 • La sheegay: 49
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,036
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 40,695
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,801
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 39,155
 • La sheegay: 640
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 38,495
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 405
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 36,060
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,319
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 35,945
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,452
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0