Requests: pothole

 • 1

  Bình chọn

  1400 Barrows Rd OAKLAND 94610
  · Báo cáo bởi City of Oakland · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 1338 Bates Rd Oakland, CA, 94610, USA
  · Báo cáo bởi Katie Fulton-Peebles · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 1000-1098 Brookwood Rd Oakland, CA 94610, USA
  · Báo cáo bởi Oakland Help · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 3

  Bình chọn

  732 Rosal Ave Oakland, CA, 94610, USA
  · Báo cáo bởi Aiesha Turner · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 5

  Bình chọn

  1418 Barrows Rd Oakland 94610, United States
 • 8

  Bình chọn

  1415 Trestle Glen Rd Oakland, CA
 • 6

  Bình chọn

  4050 Brighton Ave Oakland, California
  · Báo cáo bởi Khales · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 959 Hillcroft Cir Oakland, CA, 94610, USA
  · Báo cáo bởi Mike Pivovaroff · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 931 Hillcroft Cir Oakland, CA, 94610, USA
  · Báo cáo bởi Mike Pivovaroff · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 807 Trestle Glen Road
  · Báo cáo bởi LHA · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)