Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 4,130
 • La sheegay: 29
 • Codeeyey: 69
 • Faallooyinka: 80
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 485
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 165
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0