Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 295
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 200
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 5
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 100
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0