Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 11,542,350
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 329,980
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 135,555
 • La sheegay: 3,207
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 30
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 112,590
 • La sheegay: 3,015
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 105
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 110,490
 • La sheegay: 2,389
 • Codeeyey: 51
 • Faallooyinka: 78
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 95,495
 • La sheegay: 717
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 51
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 87,100
 • La sheegay: 336
 • Codeeyey: 4,222
 • Faallooyinka: 6,301
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 69,290
 • La sheegay: 1,073
 • Codeeyey: 425
 • Faallooyinka: 647
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 1
 • Meelaha Madaniga: 61,625
 • La sheegay: 893
 • Codeeyey: 782
 • Faallooyinka: 849
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 58,190
 • La sheegay: 483
 • Codeeyey: 378
 • Faallooyinka: 548
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 54,760
 • La sheegay: 913
 • Codeeyey: 109
 • Faallooyinka: 259
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 43,040
 • La sheegay: 561
 • Codeeyey: 472
 • Faallooyinka: 617
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 42,700
 • La sheegay: 755
 • Codeeyey: 44
 • Faallooyinka: 337
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0