Magaca soo Baxaya waa la Awday (1221941)

Darajada: Hagaajiye Magaalo Meelaha Madaniga: 2,020