Jersey City, NJ

  • Awww! Isticmaalahan wali ma sheegin wax arrimo ah.