TooMuchGrounded

Darajada: Hagaajiye Magaalo Meelaha Madaniga: 3,675
  • Awww! Isticmaalahan wali ma sheegin wax arrimo ah.