Emma

Xếp hạng: Người hàn gắn Thành phố Điểm thưởng Công dân: 2.265
  • Signs Được thừa nhận
    2-44 Prospect St Chicopee, MA, 01013, USA - Chicopee
    Truck from Unique Auto took out the sign on the corner of N. Chicopee St and Prospect St. They have the sign. Unsure of damage to it.