Nancy

Xếp hạng: Kẻ báo thù Thành phố Điểm thưởng Công dân: 570
 • Pothole Đã lưu trữ
  350–470 W 41st St Minneapolis 55409, United States - Kingfield
  5 potholes
 • Pothole Đã lưu trữ
  4655 Grand Ave S Minneapolis 55419, United States - Fuller Tangletown
  Three potholes
 • Pothole Đã lưu trữ
  4355 Grand Ave S Minneapolis 55409, United States - Kingfield
  Ten potholes this intersection