Amanda S. Battistoni

Xếp hạng: Niềm tự hào Công dân Điểm thưởng Công dân: 115
  • Flooding/Erosion Đã lưu trữ
    36th Ave & Casablanca Ave Saint Petersburg, FL, 33706, USA - St. Pete Beach

    Roads were recently resurfaced... since then, the intersection at Casablanca Ave & 36th Ave floods daily from residential law sprinklers and also from rain.

    Amanda Battistoni
    Amanda@MultiCorpAviation.com