Nancy Macy

Xếp hạng: Niềm tự hào Công dân Điểm thưởng Công dân: 155
 • street flooding Được thừa nhận
  32 Buckingham Street Hartford, Connecticut - Downtown
  street flooding spilling into lawns of residences
 • Trash/Litter Đã lưu trữ
  44 Capitol Avenue Hartford, Connecticut - Downtown
  broken glass from smashed car window on sidewalk and curb for many days.
 • Trash/Litter Đã lưu trữ
  35 And 23 Babcock Street Hartford, Connecticut - Frog Hollow
  half the block looks like a city dump.....horrible