Anonym

Rank: Digital Superhero Punkty obywatelskie: 1 205
  • Janka WiśNiewskiego Gdynia, Poland - Gdynia

    Przy studzience na CPR na Janka Wiśniewskiego w stronę Obłuża, za przystankiem zapadł się rząd kostki.

    Lokalizacja na mapie nie jest dokładna.

  • Zapadnięta DDR W archiwum
    23 Eugeniusza Kwiatkowskiego Gdynia, pomorskie - Gdynia
    Przez pobliskie prace ziemne zapadł się asfalt przy krawężniku DDR.