City of Hammond

Xếp hạng: "Jane Jacobs" Điểm thưởng Công dân: 10.455
 • Traffic Sign or Signal Đã lưu trữ
  800-818 Eaton St Hammond, IN 46320, USA - Hammond
  Traffic light is malfunctioning.
 • Traffic Sign or Signal Đã lưu trữ
  Sibley And Hohman Hammond, Indiana - Hammond
  Walk/Don't Walk doesn't seem to function.
 • Graffiti Đã lưu trữ
  604-608 Highland Street Hammond, Indiana - Hammond
  Black spraypaint on brick