TB

Xếp hạng: Khôn ngoan Điểm thưởng Công dân: 95
  • snow on pavment Đã lưu trữ
    1117 S 10th St Philadelphia, PA 19147, USA - Passyunk Square
    every snow storm since dec. nobody has cleaned the sidewalk all this snow and ice were are the owners