Sheegista Arrimaha si Bilaa Aqoonsi ah

Mararka qaar khayaarku waa qaybta ugu fiican geesinimada. Mararka qaar waxaad u baahan tahay inaad jaararkaaga kala hadasho dhibaatada, laakiin waxaad u baahan tahay inaad uga hadasho mawduuca si taxadar leh.

Waanu ku maqalnaa.

Marka aad u sheegto arrin SeeClichFix, waxaad sax saari kartaa "Keep this anonymous," waxaananu hubin doonaa inaan lagu raadraaci karin: magacaaga ku qori mayno arrinka, ama ku qori mayno bogga borofaylkaaga. (Dabcan, ha ku qorin waxba arrinka kaasi oo keeni kara jidh lagu ogaado aqoonsigaaga.) Sida caadiga ah, waanu ugu wargelin doonaa marka qofi ka faalloodo arrinka, iyo marka la qiro ama la hagaajiyo.

Maxaanu sidan u yeelnaa? Waxaanu rumaysanahay, si loo hagaajiyo dhibaatooyinka xaafaddeena, dhammaanteen waxaynu u baahanahay inay furnaano oo la inala xisaabtami karo - laakiin waynu ognahay xaaladuhu inayna isku mid ahayn. Waxaanu ku siin doonaa qalabka, waxaananu kuu oggolaan inaad go'aansado sida aad u maaraynayso xaalad kasta. Waanu kugu hanwaynahay.

Wakhtigan la joogo, sidoo kale waxaad haystaa ikhtiyaarka inaad sheegto arrin adiga oon galin, waxaananu ku waydiin magaca iyo iimeylka kahor intaanad soo dhigin. Haddii aad isticmaasho magaca iyo iimeyl been ah, waxaad noqon kartaa mid aan aad loo garan, arrimo badan ayaana loo sheegaa qaabkan. Laakiin waxa jira qaab ka fiican oo loo noqdo bilaa aqoonsi halkii laga sheegan lahaa cid kale. Waxaanu u malaynaynaa inay ka fiican tahay in qofku aanu qarin cidda uu yahay, xiitaa haddii ay ka dhigan tahay ahaanshaha bilaa aqoonsi si iska cad.

Xaaladaha qaar iimeylkaaga waxa dhici karta in lala wadaago hay'ad taasi oo aad ka codsanayso adeeg. Eeg Terms of Use aan leenahay si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.