Nagrereport ng Isyu bilang Anonimo

Pag minsan ang diskresyon ang mas mabuting parte ng katapangan. Pag minsan ay kailangan mong itulak ang iyong mga kalapitbahay na mapag-usapan ang isang problema, pero kailangan mong mapasimulan ang usapang ito ng maingat.

Naririnig ka namin.

Kapag nagreport ka ng isyu sa SeeClickFix, puwede mong i-check ang “Keep this anonymous” o “Panatiliin itong anonimo”, at sisiguraduhin namin na hindi ito matutunton sa iyo: hindi namin ilalagay ang iyong pangalan sa isyu, o ililista iyon sa iyong profile page. (Siyempre, hindi kami susulat ng kahit ano sa isyu na makapagbibigay ng iyong pagkakakilanlan.) Gaya ng dati, palagi namin ikaw pagbibigyang-alam kapag mayroong nagkomento sa isyu, at kapag iyon ay naacknowledge o naayos.

Bakit namin ginagawa ito? Naniniwala kami na upang maayos ang mga problema sa ating mga lugar, kailangan natin lahat na maging bukas at may pananagutan – pero alam namin na ang bawat situwasyon ay hindi pare-pareho. Ibibigay namin sa iyo ang mga kasangkapan pero ipapaubaya namin sa iyo kung paano mo gagamitin ito sa paglutas ng bawat situwasyon. Gawin mo na maipagmalaki ka namin.

Sa ngayon mayroon ka ring opsyon na makapagreport ng isyu kahit hindi naka-login, at magtatanong na lang kami ng pangalan at email address bago i-post o ilathala ang inirereport mong isyu. Kapag gumamit ka ng hindi totoong pangalan at email address, katumbas nito ang pagiging anonimo mo, at maraming isyu ang napapareport sa ganitong paraan. Pero sa palagay namin mayroong mas mabuting paraan na maging anonimo kaysa magpanggap ka na ikaw ay ibang tao. Mas mainam kung ang bawat isa ay malinaw hinggil sa kung sino sila, kahit ang maging ibig sabihin nito ay pagiging anonimo ng malinaw.

Sa ilang kaso maaaring ang iyong email ay maibahagi namin sa ahensiya na hinihilingan mo ng serbisyo. Tingnan ang aming Terms of Use para sa karagdagang impormasyon.