Thông báo Vấn đề Ẩn danh

Đôi khi sự thận trọng lại là phần quan trọng nhất của lòng dũng cảm. Đôi khi bạn cần những người xung quanh nói về một vấn đề, nhưng bạn cần đề cập đến chủ đề một cách thận trọng.

Chúng tôi lắng nghe bạn.

Khi báo cáo một vấn đề lên SeeClickFix, bạn có thể chọn "Không đăng tên thật" và chúng tôi đảm bảo sẽ không thể dò tìm ra bạn. Chúng tôi sẽ không để tên bạn lên vấn đề hay liệt kê vấn đề trên trang tiểu sử của bạn (tất nhiên, đừng viết gì có thể làm lộ nhân thân bạn). Như mọi khi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có ai đó bình luận về vấn đề, và khi nó được công nhận hay giải quyết.

Tại sao chúng tôi làm điều này? Chúng tôi tin rằng để giải quyết các vấn đề trong khu vực của chúng ta, tất cả chúng ta cần cởi mở và có trách nhiệm; nhưng chúng tôi biết không phải mọi tình huống đều giống nhau. Chúng tôi đưa bạn công cụ và để bạn quyết định cách xử lý từng tình huống. Hãy khiến chúng tôi tự hào.

Hiện tại, bạn cũng có thể chọn cách thông báo vấn đề mà không đăng nhập. Chúng tôi sẽ hỏi tên và địa chỉ email bạn trước khi đăng. Nếu bạn dùng tên và địa chỉ email giả, bạn có thể giữ tung tích khá kín, và nhiều vấn đề đã được thông báo theo cách này. Nhưng chúng tôi nghĩ cách tốt hơn là nên ẩn danh, hơn là giả làm ai đó. Chúng tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu mỗi người đều biết rõ mình là ai, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn giữ kín tung tích.

Trong một số trường hợp, email của bạn có thể được chia sẻ với bên cơ quan bạn đang yêu cầu dịch vụ. Xem Terms of Use của chúng tôi để có thêm thông tin.