Cleveland

Mga Bukas na Isyu: 25 Mga Saradong Isyu: 168 Mga Na-acknowledge na Isy: 0
Minamanmanan ang mga isyu na ginawa pagkatapos: 2011-04-08

Napagbigyang-alam Tungkol

  • pothole Open
    5148 Ridge Road Cleveland, Ohio - Old Brooklyn
    Large seperations in between lanes and multiple large potholes that are completely through the concrete down to the rebar.