Cody Karras

Fur Arrimaha: 0 Arrimaha xidhmay: 0 Arrimaha la Qiray: 0
Daawashada arrimaha la abuuray kadib: 2020-03-31

There are more than 5 potholes within the white line and onto the street. If hit your tire will explode. very dangerous.

Wax Laga Ogaysiiyey

  • Wax arrimo ah lama sheegin qaybtan la socoshada