Cody Karras

Mga Bukas na Isyu: 0 Mga Saradong Isyu: 0 Mga Na-acknowledge na Isy: 0
Minamanmanan ang mga isyu na ginawa pagkatapos: 2020-03-31

There are more than 5 potholes within the white line and onto the street. If hit your tire will explode. very dangerous.

Napagbigyang-alam Tungkol

  • Walang mga isyung naireport sa watch area na ito.